สิ่งที่สำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์ ที่เรานำเข้า คือคุณภาพที่สูง บวกกับ ราคาที่คุ้มค่าที่สุด
อีกทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

ด้วยเทคโนโลยีผลิตที่ได้มาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับ และเชื่อมั่น ในระดับสากล
ในราคาที่คนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของได้แบบสบายๆ
 ซึ่งทั้งหมดได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล และในประเทศ
มีการสื่อสารด้านการโฆษณาทางนิตยสารชั้นนำ
อย่างต่อเนื่อง
 Support

รับประกันสินค้า ระดับพิเศษ
สำหรับคุณ นานถึง 12,000 ชั่วโมง
ให้ความมั่นใจในคุณภาพสินค้า
ที่คุ้มครองผลิตภัณฑ์ในระหว่าง
การใช้งาน

เซอร์วิส เอ็กซ์เปิร์ท
หน่วยงานที่พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ในผลิตภัณฑ์พร้อมบริการ ในกรณี
ที่ผลิตภัณฑ์ เกิดปัญหาขึ้นจากการ
ใช้งาน และอื่นๆ ฟรี * ซึ่งจะทำให้
คุณอุ่นใจตลอดเวลาการรับประกัน
และให้บริการตรวจเช็ค ซ่อม หรือ
เปลี่ยนอะไหล่ ไม่ว่าจะผ่านช่วง
เวลาการ รับประกันแล้วก็ตาม


* กรณีที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 
© Copy right 2007 New Melon Sound Expert All right reserve.