แผ่นแดมป์
สาย Ceble
คลอสโอเวอร์
ปรีแอมป
คาปิซิเตอร์
เพาเวอร์ แอมป์
ลำโพง
ซัพวูฟเฟอร์
F1-S650P
F2-S650P
F2-S60S/T
F2-S80S
F3-S650P
F2-WF Series
F3-WF Series